Let op! Geld lenen kost geld
Let op! Geld lenen kost geld

Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is een kredietvorm waarbij u tot de afgesproken limiet onbeperkt mag opnemen zo beschikt u voortdurend over een extra reserve. De minimum kredietlimiet bedraagt €2.500,-. U mag altijd boetevrij (geheel of gedeeltelijk extra) aflossen. Het geld dat u heeft afgelost, kunt u weer opnemen tot aan uw limiet zodat u altijd geld achter de hand heeft. De rente die u betaalt, hangt af van de hoogte van uw kredietlimiet en van de rentestand op dat moment. De banken kunnen uw rente veranderen. Daardoor kan het zijn dat het langer duurt voordat uw krediet is afgelost. De rente wordt berekend over het opgenomen bedrag.

U kunt kiezen uit een maandbedrag van 1%, 1,5% of 2% van de afgesproken limiet (de maandelijkse rente zit hierin inbegrepen). Naarmate u voor een lagere maandaflossing kiest wordt ook de (theoretische) looptijd langer. Wij adviseren u echter om de maandaflossing cq (theoretische) looptijd aan te passen aan de levensduur van het object of het doel waar u de lening voor hebt afgesloten.

U dient zich wel te realiseren, als u voor een laag maandelijks aflossingspercentage kiest, de maandtermijn door de financieringsmaatschappij verhoogt kan worden indien de maandelijkse rente hoger is geworden dan de maandelijkse aflossing. Uw maandtermijn gaat dan dus omhoog.

Saldo-overzicht

Omdat het voor u prettig is om op de hoogte te blijven van de stand van zaken ontvangt regelmatig een saldo-overzicht. Hierop vindt u alle mutaties van de desbetreffende maand(en), betalingen, opnames, de berekende rente, de effectieve rente op jaarbasis, het bedrag dat u nog kunt opnemen en het bedrag dat u, los van de rente, nog schuldig bent. Ook vindt u op dit overzicht de theoretische looptijd; het aantal maanden dat u bij de dan geldende rentestand nog moet aflossen. Als u tenminste niets meer opneemt of niets extra aflost en de rente ongewijzigd blijft.

Wijze van betalen

Uw termijnbedragen worden aan de financieringsmaatschappij betaald via een machtiging tot automatische incasso ten laste van uw bank- of girorekening. Indien de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening afgeschreven worden via een machtiging, heeft u altijd het recht een automatisch afgeschreven bedrag terug te laten boeken door binnen een maand na afschrijving hiervoor opdracht te geven aan uw bank- of girokantoor.

Intrekking van de machtiging geschiedt door een schriftelijke mededeling te richten aan de financieringsmaatschappij waar wij uw krediet hebben ondergebracht. Daarbij dient rekening te worden gehouden met enige verwerkingstijd. De machtiging vervalt automatisch indien u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Bestaande leningen overnemen

Vaak blijkt het voordeliger om de restschuld van uw huidige leningen op te nemen in een nieuwe. Wilt u uw bestaande lening omzetten, log dan in uw dossier en vraag en nieuw kredietbedrag aan inclusief de in te lossen lening.

Tussentijds een nieuw krediet nodig?

Als uw financiële omstandigheden het toelaten en u steeds tijdig heeft betaald, kunt u een nieuw krediet afsluiten voordat uw eerste krediet geheel is afgelost. Een deel van het bedrag dat u leent, dient dan ter aflossing van uw vorige overeenkomst. U kunt ook een aanvraag indienen om de limiet van uw bestaande Doorlopend Krediet te verhogen.

 

 

 

 

Totale kredietbedrag Maandtermijn

Jaarlijks kosten-

percentage*

Variabele effectieve

debetrentevoet op jaarbasis

Duur kredietovereen-

komst in maanden **

Totale door de

consument te

betalen bedrag

€ 5.000 € 100 6,6% 6,6% 59 maanden € 5.900
€ 10.000 € 200 5,4% 5,4% 57 maanden € 11.400
€ 20.000 € 400 4,9% 4,9% 56 maanden € 22.400
€ 50.000 € 1.000 4,9% 4,9% 56 maanden € 56.000
€ 75.000 € 1.500 6,0% 6,0% 58 maanden € 87.000

* Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

** Bij het berekenen van de duur van de kredietovereenkomst wordt ervan uitgegaan dat:

de kredietlimiet meteen geheel wordt opgenomen.
geen verdere opnamen worden verricht.
de kredietlimiet ongewijzigd blijft.
de maandtermijnen vervroegd noch vertraagd worden voldaan.
de rente ongewijzigd blijft.

De zekerheden van Financieel Fit Kredietshopper
Financieel Fit Kredietshopper is lid van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016592. Financieel Fit Kredietshopper is ook aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële diensten (KiFid).

Home    |    Privacy    |    Disclaimer    |    Sitemap