Let op! Geld lenen kost geld
Let op! Geld lenen kost geld

Betalingsbescherming

Een lening brengt verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in uw persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van een krediet tot een te zware last maken.

Overlijdensverzekering

Bij een aantal financieringsmaatschappijen zit er een basis overlijdensdekking in de afgesloten.kredietovereenkomst. Dit is echter niet bij alle financieringsmaatschappijen het geval of soms is de basis overlijdensdekking niet toereikend. Bij de meeste financieringsmaatschappijen zit er in het krediet ook geen basis overlijdensdekking voor de partner. In de tarieventabel kunt u zien welke basisdekkingen er door de desbetreffende maatschappij aangehouden wordt.

Met een overlijdensrisicobescherming zorgt u er voor dat in geval van overlijden, nabestaanden niet blijven zitten met een schuld. Indien de verzekerde komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering, wordt het restant van de schuld kwijtgescholden. U kunt deze overlijdenbescherming afsluiten voor uzelf of voor uw partner.

 

Wij willen u er expliciet op wijzen dat bij BNP-Paribas Cardif, overlijden tussen uw 65e en 70e levensjaar alleen gedekt is als dit door een ongeval gebeurt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De zich steeds verder uit het sociale zekerheidsstelsel terugtrekkende overheid kent onvoldoende voorzieningen om dŠn uw financiŽle problemen op te lossen. Bij arbeidsongeschiktheid  zal uw inkomen met minstens 30% dalen. De kans dat u uw krediet niet meer kunt betalen en u moet overgaan tot verkoop van bezittingen is dus groot. Toch wilt u in zo'n geval blijven wonen in uw huidige woning. U wilt bovendien het beste voor uw partner en kinderen, een auto voor de deur en een sport of hobby om u in uit te leven. Anders gezegd: ook dŠn wilt u onbezorgd blijven genieten van het leven dat u gewend bent, zonder dat uw eventueel opgebouwd vermogen zal smelten als sneeuw voor de zon. De situatie waarin u verzeild bent geraakt is immers al vervelend genoeg. Het treffen van eigen maatregelen om nare verrassingen te voorkomen is dus zeker geen overbodige luxe.

De oplossing is eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar: een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die doorbetaling van uw krediet garandeert. Zodat u kunt blijven genieten van uw investering en rustig de tijd heeft om uw nieuwe situatie op een rijtje te zetten.

Werkeloosheidsverzekering

Bij economische tegenwind is het beslist niet ondenkbaar dat op gegeven moment uw baan op de tocht komt  te staan. In de afgelopen 3 jaar zijn er al de nodige ontslagen gevallen. We hoeven u niet te vertellen dat dit voor u een enorme financiŽle terugval zal betekenen.

Onze financieel adviseurs adviseren u over de mogelijkheden

Een betalingsbescherming met onvrijwillige werkeloosheidsverzekering is dan beslist geen overbodige luxe.

Samen met onze uw financieel adviseurs kunt u eenvoudig berekenen welk effect het verlies van werk, ziekte, ongeval of zelfs overlijden op uw inkomen ťn vaste lasten heeft. De premie is uiteraard afhankelijk van de eisen die u aan de polis stelt. Welke dekkingen kiest u? Overlijden, Arbeidsongeschiktheid en/of Welk eigen risico kiest u: uitkering na nul dagen of na 30 dagen? Wat voor looptijd?

Wij verplichten u niet om bij het aangaan van een lening een verzekering af te sluiten. Mocht de bank/kredietverstrekker deze verplichting wel als voorwaarde hebben, dan heeft u het recht om zelf te bepalen bij wie u deze verzekering afsluit.

Polisvoorwaarden

De zekerheden van Financieel Fit Kredietshopper
Financieel Fit Kredietshopper is lid van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) en staat geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten onder nummer 12016592. Financieel Fit Kredietshopper is ook aangesloten bij het Klachten Instituut FinanciŽle diensten (KiFid).

Home    |    Privacy    |    Disclaimer    |    Sitemap