Let op! Geld lenen kost geld
Let op! Geld lenen kost geld

Persoonlijke lening

Een Persoonlijke Lening is een kredietvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd. Normaal gesproken leent u een bedrag van minimaal EUR 2.500,- tot

maximaal EUR 75.000,-- en betaalt u in 24 tot 180 maanden terug.

Bij deze kredieten bent u een vaste kredietvergoeding overeengekomen, die behoort bij de met u afgesproken looptijd. Het totaal van de nog te betalen termijnbedragen heet het bruto saldo. Elk termijnbedrag bevat een deel aflossing en een deel kredietvergoeding (rente). Bij ontvangst van elk termijnbedrag wordt het aan u verstrekte krediet verminderd met het aflossingsdeel van dit termijnbedrag. Het totaal van de nog te betalen aflossingsdelen heet het netto saldo. Dit is dus altijd lager dan het bruto saldo. Bij persoonlijke leningen met een looptijd tot met 120 maanden kan de kredietnemer altijd boetevrij het gehele of gedeeltelijke opstaande saldo van het krediet vervroegd aflossen. Bij persoonlijke leningen die langer dan 120 maanden lopen kan bij vervroegd inlossen een boete worden berekend.

 

De zekerheden van Financieel Fit Kredietshopper
Financieel Fit Kredietshopper is lid van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) en staat geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten onder nummer 12016592. Financieel Fit Kredietshopper is ook aangesloten bij het Klachten Instituut FinanciŽle diensten (KiFid).

Home    |    Privacy    |    Disclaimer    |    Sitemap