Let op! Geld lenen kost geld
Let op! Geld lenen kost geld

Persoonlijke lening

Een Persoonlijke Lening is een kredietvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd. Normaal gesproken leent u een bedrag van minimaal EUR 2.500,- tot

maximaal EUR 75.000,-- en betaalt u in 24 tot 120 maanden terug.

Bij deze kredieten bent u een vaste kredietvergoeding overeengekomen, die behoort bij de met u afgesproken looptijd. Het totaal van de nog te betalen termijnbedragen heet het bruto saldo. Elk termijnbedrag bevat een deel aflossing en een deel kredietvergoeding (rente). Bij ontvangst van elk termijnbedrag wordt het aan u verstrekte krediet verminderd met het aflossingsdeel van dit termijnbedrag. Het totaal van de nog te betalen aflossingsdelen heet het netto saldo. Dit is dus altijd lager dan het bruto saldo. De kredietnemer is altijd bevoegd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet. Bij vervroegd aflossen van de Persoonlijke Lening worden kosten in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt en wordt, overeenkomstig het Besluit Kredietvergoeding, naar evenredigheid berekend.

 

De vergoeding bij een vervroegde aflossing van een Persoonlijke Lening is:

  • 0,5% bij een krediet met een periode < 12 maanden te gaan tot de einddatum;
  • 1% bij een krediet met een periode > 12 maanden te gaan tot de einddatum.

 

 

 

Na vervroegd aflossen wordt een nieuwe berekening gemaakt van de verschuldigde rentevergoeding.

 

De zekerheden van Kredietshopper
Kredietshopper is lid van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) en staat geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten onder nummer 12004065. Kredietshopper is ook aangesloten bij het Klachten Instituut FinanciŽle diensten (KiFid).

Home    |    Privacy    |    Disclaimer    |    Sitemap